Ga naar Home Home Producten/diensten Werkwijze Activiteiten Contact

RIOM ontwikkelt kennisintensieve multimedia-toepassingen:

  • Voorlichtingsprogramma's: overdracht van kennis, inzichten of ervaringen, zodanig gestructureerd en in vorm gebracht (door middel van multimedia: video, audio, animaties, afbeeldingen, teksten) zodat deze beschikbaar en toegankelijk wordt voor een breed publiek. 

  • Ondersteuning van preventie en zelfmanagement: voor mensen met een chronische aandoening wordt  zelfmanagement steeds belangrijker, onder meer om de aandoening en de behandeling zo goed mogelijk in het leven in te passen. Preventie van (nieuwe) klachten kan helpen de last van de aandoening te beperken. Essentieel hierbij is ondersteuning in de vorm van kennis over de chronische aandoening en over mogelijkheden van zelfbehandeling. RIOM ontwikkelt programma's die de benodigde kennis beschikbaar en toegankelijk maken voor een breed publiek.

  • Cursusprogramma's: evenals bij voorlichtingsprogramma's worden kennis, inzichten of ervaringen overgebracht. Daarnaast bevatten deze programma's ook interactiviteit in de vorm van opdrachten en oefeningen die de gebruiker van het programma in staat stellen de kennis zich eigen te maken.

  • Trainingsprogramma's: deze programma's bevatten naast de elementen van voorlichtings- en cursusprogramma's (gestructureerde kennis, inzichten e.d. alsmede opdrachten en oefeningen) tevens functies om de overgedragen kennis te toetsen. 






Distributie ontwikkelde programma's

Naast de ontwikkeling van de inhoud verzorgt RIOM ook de vastlegging en distributie van het programma in een voor het doel van het programma geschikte vorm: website, cd of dvd, app voor iPhone/iPad of Android.



Voorbeeld animatiefilmpjes verwerkt in een recente productie:



Copyright © RIOM BV: Researchgroep voor Informatie en Organisatie Management   Email: info@riom.nl